ONderhoud na aanleg groendaken

Na aanleg van een extensief groendak zijn voornamelijk de eerste twee jaren een goeie opvolging en correct onderhoud aangewezen zodat een correcte groei van de sedums gegarandeerd kan worden. Voor sedumdaken voorzien wij minimaal één onderhoudsbeurt in het voorjaar en één in het najaar. Deze onderhoudscontracten bestaan uit de nodige bemesting, het verwijderen van ongewenste zaailingen, vrijmaken van grindranden, een controle van alle afvoerpunten en het eventueel bijzaaien waar nodig, etc.

Bij de semi-intensieve groendaken en daktuinen dient dit onderhoud natuurlijk specifiek afgestemd te worden op de aanwezige beplantingen en/of bomen. Het onderhoud van een volwaardige daktuin valt te vergelijken met dit van een tuin op volle grond.

 

 

Onderhoud externe groendaken

Er mag ook steeds contact opgenomen worden voor het onderhoud van groendaken die niet door onze ploegen werden geplaatst. Indien er bij de aanleg een 2-laagse opbouw werd voorzien, te weinig substraat werd geplaatst, substraat van lage kwaliteit werd toegepast of onvoldoende buffering werd voorzien kan een groendak in stresstoestand terecht komen.

Dankzij een correcte nazorg kunnen vele groendaken toch nog 'opgelapt' worden, zodat deze opnieuw acceptabel zijn.

 
 
Groendak bij eerste bezoek

Groendak bij eerste bezoek

Groendak na één jaar onderhoud

Groendak na één jaar onderhoud