groendaktype.JPG

Verschillende types groendaken

Groendaken bestaan in verschillende maten en gewichten. Hieronder kan u een overzicht terug vinden.


 
 
 

Sedumdak

Dit is het meest gekende type groendak, ook wel het extensief groendak genaamd. Dankzij het gebruik van een kwalitatieve drainage- en bufferplaat kan er ondanks een beperktere substraatlaag het hele jaar door een prachtig sedumtapijt verzekerd worden.

+ veel groen voor beperkt onderhoud en budget

+ klein opbouwgewicht vanaf 105 kg/m²

+ ideaal voor zowel kleine als grote oppervlaktes

 
 
 

Natuurdak

Mag het iets meer zijn voor u? Dan is een natuurdak misschien wel wat u zoekt! Door de iets grotere opbouw kunnen er naast verschillende soorten sedum, ook diverse soorten kruiden en wilde bloemen worden voorzien.


+ dikkere opbouw voor meer variatie in flora en fauna

+ nieuwe leefruimte voor vogels, vlinders, bijen en insecten

+ opbouwgewicht vanaf 175 kg/m²

+ beperkt onderhoud

natuurdak.jpg
 
 
semi-intiensieve groendaken.jpg
 

Semi-intensief

Dit is de compromis tussen een standaard groendak en een volwaardige daktuin. Door gebruik te maken van hogere bufferplaten en een dikkere substraatlaag zijn de beplantingsmogelijkheden veel groter.

+ grote mogelijkheid aan plantenkeuze (bv. siergrassen)

+ mogelijkheid om wat volume aan te brengen

+ opbouwgewicht vanaf 175 tot 350 kg/m²

+ groenbeleving, maar toch onderhoudsvriendelijk

 
 
 

Solar-groendak

De ideale combinatie! Want op 'traditionele zwarte daken' kan de temperatuur in de zomer snel oplopen, waardoor het rendement van uw zonnepanelen met 10% kan dalen. Dakbegroeiing van het groendak heeft een remmende werking op deze temperatuurstijging, vanwege de verdamping van water door de plantjes.

+ hoger rendement van uw zonnepanelen door afkoeling t.g.v. verdamping

+ dak is beschermd bij plaatsing en onderhoud van panelen

+ hogere biodiversiteit door aanwezige schaduwzones

+ opbouwgewicht vanaf 105 kg/m²

zonnepanelen groendaken.jpg
 
 
hellend groendak oost-vlaanderen.jpg
 

Hellende daken

Ook hellende daken van 5° tot 45° kunnen begroend worden. Zowel tijdens het ontwerp als bij aanleg wordt er rekening gehouden met eventuele afschuifbeveiliging voor het groendak.

+ meerwaarde voor 'straatbeeld' van het gebouw

+ keuze uit bovenstaande groendaktypes

+ beplanting afhankelijk van type

+ noodzaak afschuifbeveiliging te onderzoeken

+ opbouwgewicht vanaf 115 kg/m²

 
 
 
 

Retentiedak

Ook wel polderdaken of "groen-blauwe daken" genaamd, zijn ontwikkeld ter vermindering van wateroverlast bij piekbuien. De onderlagen zijn speciaal ontworpen voor het bufferen van regenwater en de vertraagde afvoer naar de riolering. Een andere variant maakt gebruik van waterretentieboxen met een computergestuurd instelbaar waterpeil. Zo kan het volledige buffervolume kort voor een hevige regenbui vrijgemaakt worden en de volledige regenbui opvangen.

+ toepasbaar onder alle types groendaken

+ systemen ter vermindering wateroverlast bij piekbuien

+ groen alternatief voor grote riolering en bufferbekkens

+ opbouwgewicht vanaf 250 kg/m²

retentiedak.jpg
 

GROENDAK.JPG
 

Groendakopbouw

Een Naturoof-groendak is niet zomaar een matje open rollen en klaar. Wij maken steeds gebruik van een 3-laagse opbouw. Ontdek er hieronder meer over en overtuig jezelf door een staaltje aan te vragen.


 
 

1.       Vegetatielaag

Mengeling van diverse sedumstekken, sedummatten, grassen of andere beplanting afhankelijk van het type groendak.

2.       Substraatlaag

Samengesteld op basis van minerale fracties, verrijkt met groencompost. Eigenschappen en samenstelling volgens FLL-richtlijnen. Substraathoogtes vanaf 6 cm.

3.       FILTER

Geotextiel uit rotbestendig polypropyleen.

4.       Drainage, filter en wateropslag

Waterbufferende drainageplaat uit gerecycleerde polyethyleen met reservoirs. De waterbufferende drainageplaten garanderen een opslag van waterreserve, draineren het teveel aan water en zorgen voor een mogelijke optimale verdamping van het aanwezige water in het volledige systeem. De opstaande geperforeerde noppen verzekeren dat het opgeslagen water door een luchtlaag van het substraat is gescheiden. Afhankelijk van het type groendak wordt de gepaste drainageplaat voorzien.

5.       Beschermende en vochthoudende laag

Beschermdoek vervaardigd uit gerecycleerde synthetische stof. Verdeelt de lasten en beschermt uw dakdichting tegen beschadigingen.

dakbegroeiing dak.jpg
 

Waarom groendaken?

Ontdek de vele voordelen!


 
 
waterbuffer.png

De ideale groene waterbuffer

Groendaken pakken de oorzaak van overstromingen aan. Dit voordeel is één van de grote redenen waarom groendaken van subsidies genieten. Groendaken kunnen tot 50% van het regenwater opnemen en dit door verdamping terug afgeven in de atmosfeer. Hierdoor moeten minder nieuwe rioleringen aangelegd worden, die toch enkel het probleem doorschuiven.

  

 
 

Create. urBan. nature.

Ga aan de slag en help onze steden opnieuw leefbaarder maken voor iedereen. Groendaken helpen bij het verbeteren van de biodiversiteit en zijn een bron van voedsel voor nuttige insecten zoals bijen en vlinders. Bij het plaatsen van intensievere groendaken met grassen en kruiden, neemt dit voordeel nog meer toe.

 

evenwicht stad.png
 
 
CO2.png

Betere leefomgeving

Groendaken filteren fijn stof en onzichtbare luchtpollen, verder draagt het bij aan de vermindering van CO². Buiten de luchtkwaliteit verbeteren, werkt groen tevens ook stressverlagend en rustgevend.

 

 
 

warmte- en geluidsisolerend

Groendaken zorgen ervoor dat uw woning in de winter minder warmte verliest. Maar in de zomer kan de massa van het substraat in combinatie met de verdamping van de beplanting uw woning aangenaam koel houden. Ook op vlak van akoestische isolatie scoort een groendak zeer goed.  Geluidsoverlast door vliegtuigen? Een groendak kan een oplossing zijn!

 

warmte.png
 
 
regen.png

Hogere levensduur van uw dak

Meerdere studies bewijzen dat de levensduur van uw dak verhoogd wordt door het toepassen van groene daken. De temperatuurschommelingen die uw dakdichting weerstaan, worden namelijk drastisch verminderd. Het dak wordt bovendien niet meer blootgesteld aan UV-straling en mogelijke fysieke beschadiging door het betreden, hagel, etc.

 
 

'urban heat island' beperken

Of ook wel het hitte-eilandeffect genoemd. Dit is het fenomeen dat de temperatuur in stedelijke gebieden hoger is dan in het omliggende landelijke gebied. Door de grote hoeveelheid aan zwarte daken stijgt de temperatuur in de stad, wat echt problematisch wordt tijdens hittegolven. Groendaken bieden ook hier de perfecte oplossing.

 

groenstad.png
 
 

Valbeveiliging ‘Optisafe’


 

Naturoof biedt samen met de aanleg van groendaken optioneel diverse valbeveiligingssystemen aan voor de borging met persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen bij onderhouds-, verzorgings- en herstelwerkzaamheden. Het systeem wordt gemonteerd door beroep te doen op het eigen gewicht van het groendak als ballast. Hierdoor zijn geen dakdoordringingen in de dakdichting en isolatielaag noodzakelijk. Als gevolg is er dus geen gevaar voor lekkage, koudebruggen of geluidsoverdracht. Er kan gekozen worden voor individuele aanhaakpunten of via een kabelsysteem die parallel aan de dakrand kan geplaatst worden. Ook een collectieve dakrandbeveiliging in de vorm van een balustrade kan gemonteerd worden. Deze producten zijn allemaal conform de huidige DIN-normen.

 
Optisafe Point.jpg